TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kehohoitola Tunne & Mieli

Rekisterin nimi: Kehohoitola Tunne & Mieli asiakasrekisteri

Aputoiminimi: Pirren Apu
Verkkosivumme on osoitteessa: https://www.kehohoitola.com.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yrittäjä Pirre Komu-Heinonen

KÄSITTELYPERUSTE

Rekisterissä olevat tiedot on kerätty ihmisiltä heidän oman suostumuksensa perusteella. Rekisterissä olevat ovat itse luovuttaneet tietonsa vapaaehtoisesti.

Tietoja kerätään asiakkaaksi rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän antamaa lupaa.

Informointi

Rekisterissä oleville on tietojen keräämisen yhteydessä kerrottu, mitä tarkoitusta varten tiedot on kerätty.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kehohoitola Tunne & Mielen asiakkaitten hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi. Yksityisestä avustaja -ja kotihoito sekä lapsiperheiden tukitoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

• Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
• Asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö/edunvalvoja
• Asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot.
Hänen terveydentilaa ja häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä sekä sosiaalihuollon tarvetta koskevaa tietoa.
• Laskutusta koskevat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö itse ja omaiset.
Yrittäjä, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot.

Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön suostumuksella saatavat asiakirjat.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittaessa asiakkaan hoidon turvaamiseksi hänen hoitoonsa osallistuvien lääkäri-, hoito- ja kuntoutuslaitosten henkilökunnalle.

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Kehohoitola Tunne & Mieli yrittäjä

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen:

Kehohoitola Tunne & Mieli, Pirre Komu

Oikeus vaatia asiakastietojensa korjaamista tai poistoa
Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan itseään koskevan tiedon korjaaminen tai poisto ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle

Evästekäytäntö

Sivusto toimii WordPress-julkaisujärjestelmässä

Tämä sivusto kerää evästeitä käyttäjien toiminnasta sivustolla. Tuloksia käytetään ainoastaan sivuston kehittämiseen, käyttäjätietoja ei yhdistetä henkilö- tai yhteystietoihin. Käyttäjä voi halutessaan ottaa evästeet pois käytöstä selaimestaan.

Tätä ei suositella, koska se voi aiheuttaa ongelmia verkkosivujen toiminnassa.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästekäytäntömme.

 

Siirry sivun alkuun